Du är här

Om assistansersättning

Assistansersättning är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan eller kommunen varje månad. Du kan ansöka om assistansersättning om du omfattas av LSS, lagen om stöd och service. Beloppet ska täcka kostnader som uppstår runt din personliga assistans.

Försäkringskassan eller kommunen?

Assistansen består av två delar, grundläggande behov och övriga behov. Om ditt grundläggande behov överstiger 20 tim per vecka så är det Försäkringskassan som står för ersättningen, och om det understiger 20 timmar är det kommunen. Hur omfattande de grundläggande behoven är styr alltså hos vilken av myndigheterna som beslutet hamnar. Men ett beslut av kommunen kan bli lika omfattande som ett beslut av Försäkringskassan, eftersom myndigheterna utöver de grundläggande behoven även ska räkna in tid för övriga behov. Man slår ihop grundläggande behov och övriga behov i det totala beslutet om timmar.

Att göra en ansökan om assistansersättning på egen hand kan vara en utmaning. Vårt team av jurister kan hjälpa dig genom hela ansökningsprocessen, helt kostnadsfritt. De finns med dig från första början, och ser till så att din ansökan blir korrekt. 

Läs vidare i artikeln om du istället vill göra en ansökan på egen hand.

Vilka kan få assistansersättning?

För att kunna få assistansersättning från Försäkringskassan behöver du uppfylla vissa kriterier. Du måste omfattas av LSS-lagen, ha en varaktig funktionsnedsättning och ett stödbehov som är mer än 20 timmar per vecka. Om du behöver assistans för mindre än 20 timmar i veckan hänvisas du istället till din hemkommun. De kan även hjälpa dig med ledsagarservice och avlösarservice.

Försäkringskassan har som krav att ditt personliga stöd måste innefatta hjälp med något av följande:

  1. Andning
  2. Ätande
  3. Av-/påklädning
  4. Personlig hygien
  5. Kommunikation
  6. Annan typ av hjälp där andra behöver ingående kunskap om dig

Till sist behöver du vara försäkrad i Sverige för att kunna få assistansersättning utbetald av Försäkringskassan.

Så här påbörjar du processen hos Försäkringskassan

Först och främst behöver du prata med en läkare som gör en bedömning av din nedsättning. Läkaren kommer att ge dig ett utlåtande.

Nästa steg är att skicka en ansökan om assistansersättning till Försäkringskassan. Det enklaste sättet att göra detta är digitalt via deras tjänst ”Mina sidor” på webbplatsen. Om du vill kan du beställa hem en blankett till brevlådan istället.

Nu behöver du ditt läkarutlåtande som ska skickas in via brev till Försäkringskassans inläsningscentral.

Det kommer att ta ungefär en vecka innan Försäkringskassan tar kontakt med dig efter att du skickat in alla uppgifter. När du blir kontaktad kommer du få diskutera omfattningen av assistansen med en handläggare. 

Mötet med handläggaren kan ske via telefon eller på ett av Försäkringskassans kontor. Om du vill eller har behov av att ha med en stödperson under mötet är det självklart möjligt.

Beslut om assistansersättning

Nu är det bara att vänta. Det tar ungefär 6 månader från Försäkringskassan och 3 månader från kommunen innan ditt beslut om assistansersättning blir klart.

Om ansökan godkänns så får du din assistansersättning, och du kan välja om du ska ta emot den själv för att exempelvis skaffa personlig assistans genom ett privat assistansbolag.

Men som sagt: om du upplever att den här processen är krånglig att hantera själv så hjälper våra jurister gärna till med din ansökan om ersättning.

Kontakta oss idag och få rätt hjälp, utan krångel!