Du är här

Olivia Bemanning

Olivia Bemanning sköter den akuta personalbemanningen för Olivia Personlig Assistans. Hit vänder Du dig som assistent i ärenden kring sjukanmälan de 14 första sjukdagarna samt vård av barn. 

Tider vardagar:

På vardagar ser vi helst att du ringer in din frånvaroanmälan under kontorstid kl. 06:00-16:00. Bäst är om du ringer in före kl. 16.00 dagen innan det aktuella arbetspasset.

Övriga tider (kväll/helg):

Naturligtvis kan både du och barnen bli sjuka utanför kontorstid. Du kan alltid nå oss på jourtelefonen mellan kl. 06.00-22.00, men vi vill att du ringer under kontorstid om det är möjligt.

Helger ringer du i första hand mellan kl. 06.00-15.00, men vi finns tillgängliga till kl. 22.00.  

Telefon: 070-279 80 02