Olivia Personlig Assistans kan kombinera det lilla företagets familjära känsla med det stora företagets resurser och uthållighet. Vi har små lokalkontor vilket ger oss möjlighet att skapa individuella lösningar, där vi tar oss tid att stötta såväl kunder som anställda.

Det är det som gör oss unika.

Vad vi kan erbjuda dig som kund

Uppdragsansvarig

Ytterst ansvarig för din assistans och närmaste chef för dina assistenter.

 

Jurist

Du kan alltid vända dig till våra jurister kring frågor om ditt beslut eller omprövning av beslut. Vi kan även bistå dig vid rättsprocesser gällande ditt assistansbeslut.

                 

Olivia Bemanning

Du ska alltid känna trygghet att vi tar ansvar för din assistans. Utanför kontorstid kan du alltid vända dig till Olivia Bemanning.

 

Administratör

Du kan vända dig till din administratör kring alla frågor som rör kvittohantering.

 

Kontakta våra kundombud så berättar vi gärna mer om vad vi kan erbjuda dig! 

 

Kundombud

Är behjälplig med alla frågor kring ditt kundavtal. Till kundombudet kan du också vända dig kring synpunkter kring din assistans.

 

Personliga Assistenter & samordnare

Utför den dagliga assistansen utefter dina behov och önskemål.

Såhär enkelt blir du kund hos oss


Hej!

Allt börjar med ett hej, sen går vi i lugn och ro igenom vad som är viktigt för dig, vad du behöver och hur du vill att din assistans ska vara utformad.

Tryck här för att skapa kontakt med oss!

Du väljer

Utifrån dina önskemål och behov föreslår vi det kundavtal som vi tror passar dig och din assistans bäst. Vi vill att det ska vara lätt och tryggt att välja kundavtal. Kundombudet finns hela tiden tillgängliga för att svara på dina frågor och funderingar.

 

Vi fixar

Vi ser till att bytet av assistansbolag går enkelt och smidigt för dig. Alltifrån att ha kontakt med ditt nuvarande bolag till all administration och kontakt med myndigheter kring bytet.

Välkommen

Tillsammans med uppdragsansvarig och kundombud planerar vi för att din uppstart hos Olivia Personlig Assistans ska bli så enkel och smidig som möjligt.

Välkommen till oss!

Nöjda kunder berättar

      På Olivia Personlig Assistans känner jag

      mig trygg och hemma.

      Jag trivs och har varit kund i över 10 år.

     Vi har som roligast på kundaktiviterna.

           Marianne, kund hos Olivia Personlig assistans.

     Olivia Personlig Assistans tappar aldrig

     fokus för min son Olofs bästa!

        Eva, mamma till 25-årig son med personlig assistans.

Vi finns här för dig

Jag träffar många föräldrar till barn med funktionsvariaton som slåss för barnets rätt till assistans. Som rådgivare och som specialpedagog känns det bra i hjärtat att kunna hjälpa dessa familjer till rätt assistansbolag.

Kim Nersing, Pedagog & kvalitetschef

Som legitimerad sjukgymnast kan jag sätta mig in i dina behov utifrån funktionsvariation och även komma med tips gällande förflyttningar och hjälpmedel.

Jan Bergström, Kundombud

Med lång erfarenhet inom rekrytering och i tidigare roll som verksamhetsledare försöker jag se individens hela behov för att få till en optimal assistans. Jag har på senare år hjälpt kunder i processen att bli beviljad personlig assistans och i  processen att välja rätt anordnare som matchar kundens förväntningar samt värderingar.

Hannes nauber, Kundombud

 

 

Vi finns nära dig

Vår verksamhet präglas av kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet och därför finns vi med kontor nära dig. Sedan starten har företaget utvecklats, medarbetare och kunder rekryterats och fler kontor startats. Olivia Personlig Assistans har idag lokala assistanskontor i Dalarna (Borlänge) , Uppland/Mälardalen (Uppsala & Västerås)Stockholm Norrort (Åkerberga)Stockholm (Solna) , Östergötland (Norrköping & Linköping)VäxjöOskarshamnGöteborg och Skåne/Blekinge (Lund) .På våra kontor träffar du enhetschefer och uppdragsansvariga. De tillsammans med våra ca 1500 anställda verkar varje dag för ett innehållsrikt och tryggt liv för våra 240 kunder.

 

 

 

Vanliga frågor om personlig assistans

Vad gäller kring personlig assistans för barn?

Det som skiljer ett barns behovsbedömning från en vuxens är gränsdragningen kring vilka behov som ligger utöver det vanliga föräldraansvaret. Behovsbedömningen kan sägas vara mer osäker av denna anledning.

Utöver detta bedöms barn på samma sätt som vuxna utifrån personkrets 1-3. Ett barn utanför personkrets 1-3 kan dock få assistans under skoltid om det föreligger särskilda skäl. 

Vilka är kraven för att få dubbelassistans?

Behov av dubbelassistans kan uppstå både kring hjälp med grundläggande behov eller hjälp med andra personliga behov. Det är det individuella behovet av dubbel assistans som är avgörande för om detta beviljas. Exempel på insatser som kan kräva dubbel bemanning är när du vistas i miljöer som kräver mänsklig lyfthjälp, eller vid resor och speciella aktiviteter. 

Kan man få personlig assistans om man är över 65 år?

Om du har ett assistansbeslut från innan du fyllde 65, har du rätt att fortsätta få personlig assistans även efter 65. Det går däremot inte att ansöka för första gången efter 65 år ålder. Detta är dock inte längre reglerat i lag, utan har snarare blivit praxis – viss variation i bedömning förkommer mellan kommuner.

Hur går man tillväga för att få omprövning när man blivit nekad personlig assistans?

Om du blivit nekad personlig assistans kan du begära omprövning via försäkringskassan. Det finns då en möjlighet att förtydliga eller lägga till information – omprövning sker utifrån dessa förtydliganden, ingen ny utredning eller hembesök görs i detta skede. Får du avslag igen så kan du överklaga till Förvaltningsrätten där du muntligen kan argumentera och tillkalla vittnen som styrker behovet.

Kan jag endast bli kund där ni har lokalkontor?

Har vi inget lokalkontor nära dig så kan du alltid ta kontakt med något av våra systerbolag som även hjälper till med personlig assistans, individ & familj samt LSS boenden och hemomsorg. Våra systerbolag ligger utspridda runt om i landen och du hittar dom i Umeå, Östersund, skarpnäck, Boden, Örebro, Skärholmen, Danderyd, Gävle, Härnösand, Mora, Säter, Norrala, Målilla, Katrineholm, Rejmyre, Hörja, Väderstad, Nora, Ramnäs och Gyttorp. Kontakta någon av våra kundombud så kan de hjälpa dig att hitta hjälp nära dig!