Du är här

Grundläggande behov

Grundläggande behov är olika typer av behov som ska kunna tillgodoses för människor. Exempelvis kan det röra sig om att kommunicera med andra eller att kunna inta mat och dryck.

En människa som behöver hjälp med ett eller flera behov som förutsätter ingående kunskap om nedsättningen kan få hjälp med detta.

Det är kommunen eller Försäkringskassan som måste göra en bedömning om huruvida man har rätt till att få personlig assistans för ett grundläggande behov.

Olika typer av grundläggande behov

Grundläggande behov handlar om hjälp för att klara av hygien, på- och avklädning, ätande/drickande, tillsyn och kommunikation med andra människor.

Hygien

De insatser som görs för behov gällande hygien ska räknas som integritetsnära. Det vill säga att assistansen för hygien är väldigt personlig då assistenten som hjälper till är med under exempelvis dusch- och toalettbesök.

Andra grundläggande behov för hygien är hudvård, tvättning och tandborstning. Man kan säga att det handlar om hygienrutiner som en stor andel av befolkningen gör dagligen.

När Försäkringskassan eller kommunen gör en bedömning av grundläggande behov för hygien granskar de vad som är rimligt. Det finns vissa gränsområden när det gäller vad som kan ingå i ett grundläggande behov för hygien. Sminkning är exempelvis ett behov som inte räknas som grundläggande.

Måltider

Grundläggande behov för måltider handlar på det stora hela om att kunna äta och dricka. Det kan röra sig om att föra mat till munnen eller om sondmatning.

Om en person inte förstår att han eller hon måste äta, kan en viss typ av tillsyn införas i samband med ätandet.

På- och avklädning

Det enklaste sättet att beskriva grundläggande behov för på- och avklädning är att det rör sig om hjälp med innekläder, utekläder, stödstrumpor, proteser och ortoser. Alltså kläder och sådant som man bär närmast kroppen.

Vanligtvis räknas inte på- och avklädning av ytterkläder som just ett grundläggande behov. Men om det uppstår smärta i samband med påklädningen kan Försäkringskassan eller kommunen anse att det räknas som ett grundläggande behov.

Kommunikation

Grundläggande behov kring kommunikation handlar om att en person ska kunna kommunicera med andra människor och upprätthålla sociala kontakter.

Om man behöver hjälp med kommunikation av en assistent för att kommunikation över huvud taget ska vara möjligt, kan assistans beviljas genom kommunen eller Försäkringskassan för det grundläggande behovet.

Tillsyn

Förenklat så handlar insatser för tillsyn om att en assistent behöver ”övervaka” en person med funktionsnedsättning. Hälsan och personens liv kan vara i fara om denne inte får tillsyn.

Kommunens eller Försäkringskassans bedömning beaktar hur konsekvenserna skulle bli om en tillsyn inte finns.

Andning

Andning räknas in som ett grundläggande behov sedan några år tillbaka. För att få personlig assistans för andning måste nedsättningen finnas dokumenterad och vara bedömd av en läkare.

Det måste finnas en risk för hälsa och liv om personen inte får hjälp med andningen.

Personlig assistans för grundläggande behov

Vår erfarenhet är att att processen för att söka personlig assistans för grundläggande behov kan vara tidskrävande och komplex. Olivia Personlig Assistans kan hjälpa dig med allt juridiskt arbete för att öka chanserna att få igenom din ansökan om personlig assistans.

Ta kontakt med oss idag och låt oss hjälpa dig hela vägen!