Du är här

Utbildningsprogram

För att säkerställa kvalitén i assistansen och snabbt ge assistenterna en god gemensam kunskapsnivå har vi ett webbaserat utbildningsprogram som assistenterna, oavsett anställningsform, genomgår under sin första anställningsmånad hos oss. Fördelen med denna utbildning är att den kan genomföras var och när det passar bäst för assistenten.

Olivias utbildningar

Alla assistenter erbjuds ett webbaserat utbildningsprogram. Fördelen med denna utbildning är att den kan genomföras var och när det passar bäst för assistenten.

Vi anser att utbildningstillfällen med möjlighet till fysiska träffar och kunskapsutbyte är mycket viktigt för personliga assistenter. En webbutbildning kan därför inte ersätta utbildningar med fysiska träffar helt.

Vårt utbildningsprogram ser ut så här:

  • Webbaserad grundutbildning
  • Kommunikation och bemötande 
  • Ergonomi och förflyttning 
  • HLR & Brand

Utöver det ordinarie utbildningsprogrammet erbjuder Olivia handledning och brukarspecifika utbildningar.