Du är här

Covid-19 - Restriktioner i regioner för att minska smittspridningen

Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i olika delar av Sverige är oroande. Smittspridningen har gett ökad belastning på sjukvården och manar till extra åtgärder, utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Nedan finner ni lokala råd och restriktioner som gäller för Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Stockholm, Uppsala, Jönköping, Halland, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Västerbotten, Region Värmland, Region Västmanland och Region Dalarna.

Skåne

Västra Götaland

Östergötland

Stockholm

Uppsala

Jönköping

Halland

Region Kalmar län

Region Kronoberg

Region Västerbotten

Region Värmland

Region Västmanland

Region Dalarna

2020-11-17

Frågor och svar om covid-19 och personlig assistans

Olivia Personlig Assistans följer utvecklingen av covid-19 (coronaviruset) i Sverige och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar våra direktiv utifrån det. 

På vår informationsportal sammanfattar och uppdaterar vi löpande frågor och svar som berör covid-19 och personlig assistans. Klicka här för att komma till vår informationsportal om covid-19 och personlig assistans.

 For Information in other languages visit The Public Health Agency of Sweden’s website - click here.