Du är här

Arbetsmiljö

Vi på Olivia tycker att din arbetsmiljö är mycket viktig. Medarbetarna ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Ingen medarbetare ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet. 

Arbetsmiljön i vardagen

På varje personalmöte finns det utrymme att ta upp arbetsmiljöfrågor. Vi arbetar även med systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att vi en gång om året går igenom arbetsmiljön hos våra uppdragsgivare. Det är viktigt att du säger till om du upptäcker brister. Vill du veta mer finns en arbetsmiljöhandbok publicerad på Oliviatid.